Στατιστικά-Μέντορας

Στατιστικά

Μήνας Οκτώβριος

Αριθμός προτάσεων: 19

Yield: – 10,78

Ποσοστό επιτυχιών: 47,36

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: -26

Στατιστικά

Μήνας Νοέμβριος

Αριθμός προτάσεων: 19

Yield: – 2,63

Ποσοστό επιτυχιών: 47,36

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: -10

To Top