Στατιστικά-Δάσκαλος

Στατιστικά

Μήνας Σεπτέμβριος

Αριθμός προτάσεων: 166

Yield: – 2,07

Ποσοστό επιτυχιών: 52,40

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: -70,5

 

Στατιστικά

Μήνας Οκτώβριος

Αριθμός προτάσεων: 58

Yield: – 2,24

Ποσοστό επιτυχιών: 37,93

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: -26

Στατιστικά

Μήνας Νοέμβριος

Αριθμός προτάσεων: 81

Yield: – 18,14

Ποσοστό επιτυχιών: 43,2

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: -294

To Top