Στατιστικά-Professor

Στατιστικά

Μήνας Σεπτέμβριος

Αριθμός Προτάσεων: 119

Yield: 13,68

Ποσοστό κερδισμενων: 55%

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: 323

 

Στατιστικά

Μήνας Οκτώβριος

Αριθμός Προτάσεων: 65

Yield: -7,75

Ποσοστό κερδισμενων: 44,6%

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: -100,8

Στατιστικά

Μήνας Νοέμβριος

Αριθμός Προτάσεων: 69

Yield: 3,50

Ποσοστό κερδισμενων: 52,17%

Ενδεικτικό ποντάρισμα ανά αγώνα: 20

Μοναδες: 48,38

To Top